Báo thể thao HLV Park đáo hạn hợp đồng, HLV Gong quay lại Việt Nam