Cancelo chuẩn bị đầu quân cho câu lạc bộ Bayern Munich