Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam làm khách trên đất Nhật Bản?