Esport Việt Nam cập nhật: Top 6 team chất lượng nhất