Hoàng Anh Gia Lai khởi sắc sau 2 chiến thắng liên tiếp