Liên Quân Mobile : NamHi và Anh Tân bị cấm thi 6 tháng