Nguyễn Huy Hoàng – Niềm hy vọng mới của bơi lội Việt Nam