Seagame 31 – 40 bộ môn diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận