Trần Đình Trọng liệu đã trở lại tại V-League năm 2022 đúng lúc?