VCS Mùa Hè 2022: GAM Esports cần chốt sổ ai trở lại đường đua?