Thông tin mới nhất xung quanh việc xuất ngoại của Quang Hải